Cặp Tỳ hưu đứng ngọc Phỉ Thúy tự nhiên công danh lẫy lừng PT01

Cặp Tỳ hưu đứng ngọc Phỉ Thúy tự nhiên Vân Nam công danh lẫy lừng PT01 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 42cm x 14cm x 27cm + Khối lượng: 20kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia. + Cách sử

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy tự nhiên trấn trạch hưng gia THL-11-02

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy tự nhiên Vân nam trấn trạch hưng gia THL 11 02 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 39.5cm x 11cm x 27cm(chưa gồm đế gỗ) + Khối lượng: 28kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia.

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy tự nhiên củng cố sự nghiệp THL-11-04

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy tự nhiên Vân Nam củng cố sự nghiệp THL 11 04 + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28.5cm x 6cm x 16.5cm(chưa gồm đế gỗ) + Khối lượng: 6kg/ cặp + Ý nghĩa: tài lộc hanh thông, thăng tiến công danh, củng cố sự nghiệp, trấn trạch hưng gia.

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy tự nhiên sự nghiệp củng cố TH13-7

Cặp tượng Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy Miến Điện sự nghiệp củng cố TH13 7 + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 20cm x 6.5cm x 11cm + Khối lượng : 3.8kg/ cặp (chưa gồm đế) + Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy tự nhiên sức khỏe dồi dào TH13-3

Cặp tượng Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy Miến Điện sức khỏe dồi dào TH13 3 + Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 21cm x 5cm x 10cm + Khối lượng : 4.2kg/ cặp (chưa gồm đế) + Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu lộc, kinh doanh

Cặp Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy tự nhiên hưng gia trấn trạch TH13-5

Cặp tượng Tỳ hưu đá ngọc Phỉ Thúy Miến Điện hưng gia trấn trạch TH13 5 + Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm x 6cm x 9cm (chưa bao đế). + Khối lượng : 2.1kg/ cặp (chưa gồm đế). + Ý nghĩa : Tỳ hưu có tác dụng chiêu tài chiêu lộc,

Ngọc Hiếm – Ngọc Phong Thủy Quý Hiếm – Siêu Thị Ngọc Phong Thủy